Týmová facilitace

Týmová facilitace

Facilitace je proces, ve kterém se členové pracovních týmů setkávají s tématy, která je provázejí v každodenní činnosti, ale na jejichž řešení či pochopení není čas a prostor.

Externí facilitátor umožňuje nestrannou moderaci týmových témat. Dává vyváženou pozornost a prostor všem členům týmu. Pomáhá srozumitelně pojmenovat situace, kterým tým či jeho členové čelí.

V ideálním případě se pravidelnou facilitací vytvoří prostor důvěry a bezpečí, kam členové týmu směřují konflikty, nedorozumění a spory. Ve vyhrazeném čase je možné se těmto tématům plně věnovat, pochopit je a uzavřít tak, aby následně neovlivňovala pracovní prostředí.

Týmy, které mají pravidelnou týmovou facilitaci se vyznačují mnohem vyšší efektivitou, celkovou spokojeností členů týmu, směřování k týmovým cílům, sdílení firemní kultury.

Týmová facilitace pomáhá například v těchto situacích

  • neřešené konflikty na pracovišti
  • změna firemní kultury či strategie
  • nízká efektivita týmu
  • pasivní agresivita mezi členy týmu
  • nízká důvěra mezi členy týmu a vedoucími pracovníky
  • vysoká fluktuace v týmech

Komplexní nabídka pro práci s týmy je k dispozici na následujícím odkaze. Centra Be Balanced https://www.bebalanced.cz/pro-firmy/

Kontaktujte mě mailem nebo telefonicky a domluvíme si formu spolupráce a termín.