Semináře

Semináře

U seminářů je pro mě důležité hlavně to, aby si účastníci ze semináře odnesli co možná nejvíce. Semináře se snažím vytvářet komplexně a vést velmi interaktivně. Na téma se snažím dívat z více různých, zdánlivě nesouvisejících podhledů. Tím se s účastníky dostáváme více do hloubky daného tématu a výsledkem je potom trvalejší a hlubší porozumění s dlouhodobým efektem, který se v praxi dále prohlubuje.

Tématy mých seminářů jsou například:

Je možné se domluvit na zorganizování semináře i na další témata, kde bych mohl svou praxí, znalostmi a zkušenostmi být účastníkům užitečný. V takovém případě se snažím vytvořit seminář na míru dle požadavků zadavatele.