Koučink

Individuální a týmový koučink v češtině i angličtině

Nabízím individuální i týmový koučink v češtině i angličtině.

Koučink je koncept založený na rozhovoru, kdy kouč v žádném případě neradí ani nedává příklady z vlastní cesty. Kouč je průvodcem klienta na cestě k vytyčenému cíli. Koučovací rozhovor má zpravidla určitou strukturu, často využívající model GROW, tedy stanovení cíle, vyjasnění si stávající situace klienta, identifikace příležitostí a vyjasnění si vůle k vykročení a změně.

Při koučinku se tedy snažíme co nejprecizněji vydefinovat cíl, ke kterému se spolu s klientem následně dostáváme. Je to pozitivní proces, orientující se na efektivní dosažení stanoveného cíle v určitém realisticky dosažitelném čase.

Velmi důležitá je při tom angažovanost a skutečná vůle a odpovědnost za dosažení cíle ze strany klienta.

Především v oblasti profesního života se pomocí koučinku dá dosahovat velmi ambiciozních cílů ať už v oblasti vlastního podnikání, vedení firmy či kariérního postupu u velkých korporací.

Velmi často se stává, že klient po skončení koučinku nachází zcela nový pohled na svět.

Při skupinovém koučinku se společně s týmem díváme na možné neefektivity fungování týmu, bariéry využití plného potenciálu týmu a objevování slepých skvrn. Pracujeme sebezkušenostní formou tak, aby jednotlivý členové týmu mohli skutečně zažít a pochopit celkový rozměr dané neefektivnosti a nalézat funkční a trvale udržitelná řešení na týmové úrovni.

Zaujaly vás mé služby? Kontaktujte mě mailem nebo telefonicky a domluvíme si schůzku.

JAK NA SYNDROM VYHOŘENÍ

JAK NA SYNDROM VYHOŘENÍ

VZTAH MEZI ROZVAHOU ÚČETNÍ A ROZVAHOU ŽIVOTNÍ Jde vůbec dávat dohromady něco tak nudného, povrchního …

Otevřít na BeBalanced.cz

Syndrom vyhoření – musí letadlo s hořícím motorem spadnout?

Syndrom vyhoření – musí letadlo s hořícím motorem spadnout?

Zkuste si sami sebe představit jako letadlo a celý systém, ve kterém letadlo funguje přirovnat …

Otevřít na BeBalanced.cz