Depresivní a úzkostné stavy

Depresivní a úzkostné stavy

Depresivními stavy, pocity úzkosti, frustrace, pocity nespokojenosti. To jsou pohromy dnešní doby. Zvládnout tyto stavy bývá těžké. Psychoterapie je v těchto případech velmi účinná, ale pozor deprese a úzkostné stavy nejsou to samé.

Asi 3% populace trpí návaly paniky, tedy panickými atakami. Úzkost a strach je elementární emoce, která nám slouží k tomu, abychom rozeznávali nebezpečné situace. Zatímco u strachu lze vystopovat jeho příčinu – čeho přesně se bojíme, u úzkosti tento přímý spouštěč chybí. O to jsou úzkosti náročnější a těžko pochopitelné až děsivé. V zásadě rozlišujeme tři typy úzkostí – Panické onemocnění, fobie a generalizovanou úzkostnou poruchu.

U úzkostí dobře funguje psychoterapie a to ideálně kombinace behaviorálních a hlubinně dynamických směrů. Při behaviorálním přístupu se zaměřujeme na symptomy úzkostí a jejich zvládáni a to ideálně po vyloučení skutečných organických poruch internistou , zatímco při hlubinně dynamické terapii pátráme po skutečné příčině a jejím zvědomění a tím také zeslabením až odstraněním úzkostí jako takových. U úzkostných stavů není obecně vhodná léčba psychofarmaky z důvodu větší náchylnosti ke chronifikaci a závislosti. Psychofarmaka se tedy dají použít pouze po důsledné konzultaci s psychiatrem, ale vždy je dobré zařadit také psychoterapii.

Odborníci odhadují, že depresemi je postiženo 5 až 19 procent obyvatelstva. Jejich počet neustále stoupá. Občasné kolísání nálady známe všichni. Ve valné většině případů se ale nejedná o depresi v pravém smyslu slova. Deprese je závažná nemoc, která se vyznačuje trvalým narušením celkové nálady. Zasahuje celý životní prostor nemocného, od tělesných symptomů, přes mezilidské vztahy až po existenční rizika.

Často se ale o tak závažné problémy nejedná a je možné vhodně zvolenou psychoterapií depresivní stavy zvládnout. Pakliže se ale jedná os skutečné onemocnění, je vhodné navštívit psychiatra a zahájit cílenou léčbu s vhodně zvolenými psychofarmaky, ideálně v kombinaci s psychoterapií.

Řešíte některou z následujících situací?

 • Přehnaný neklid, potivost
 • bušení srdce
 • pocity závratí a nevolnosti
 • omámenost, narušen trávení, 
 • poruchy spánku, soustředění
 • ztráta energie
 • nezvladatelná únava až letargie
 • ústup sexuální žádostivosti
 • neschopnost radovat se ze života
 • ztráta zájmu
 • ztráta citu pro vlastní hodnotu

Kontaktujte mě pro více informací o psychoterapii.