Syndrom vyhoření – musí letadlo s hořícím motorem spadnout?