Více o mně

Více o mně

Jsempsychoterapeut, kouč, mentor a ředitel Centra Be Balanced.

Výčet mého zaměření je relativně široký a cesta k němu nebyla přímočará. Po vystudování Vysoké školy ekonomické jsem chvíli pracoval jako finanční konzultant v poradenské firmě PwC, odkud jsem přešel do americké banky Citibank. Zde jsem dokončil své mezinárodní vzdělání v oblasti financí a účetnictví ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) a pracoval jsem na pozicích finančního specialisty a později manažera mezinárodních projektových týmů. Posléze jsem se vrátil do týmu financí v České republice a svou kariéru ve světě korporací jsem završil jako finanční ředitel a zástupce generálního ředitele pro Českou republiku a Slovensko. Z této pozice jsem odešel na otcovskou dovolenou a nakonec korporátní kariéru ukončil.

Pokud Vás zajímá proč tento veletoč, na následujících pár řádcích je pokus o odpověď 🙂

Ačkoliv má kariéra i společenské postavení nebyly k zahození, můj život nebyl úplný. V době, kdy jsem maximum svého úsilí věnoval své kariéře, jsem ještě neměl žádné potuchy o tom, že kromě ega a fyzické schránky k životu neodmyslitelně patří také duše a hlubší smysl. Ačkoliv signálů a znamení, že s mým životem to není úplně ideální, jsem měl (viděno a hodnoceno zpětně) nespočet, nedokázal jsem je tehdy vidět, natož pochopit jejich smysl. Slepé následování cesty ega i v oblastech, kterým ego nerozumí a nemá v nich co pohledávat, tedy především ve skutečném smyslu života, mne dovedlo až na okraj propasti a následně i do ní. Různé psychosomatické důsledky této cesty, jako byl výhřez ploténky, vleklé problémy se zažíváním a poruchy spánku, byly jen počátkem strastiplné cesty k sobě samému. Ačkoliv jsem si kladl otázky, kde je smysl života a jestli materiální dostatek je opravdu to vše co od života mohu žádat, odpověď na tyto otázky byla pro mě natolik náročná, že jsem před těmi otázkami raději zavíral oči a hledal způsob, jak je zapudit, než si je pustit k sobě. Ať už to byly bujaré večírky, workoholismus nebo heroické sportovní výkony. Nic z toho dlouhodobě nepomáhalo a čím déle jsem se zdráhal otevřít oči, tím větší a hlubší byla propast, do které jsem se takto hnal, až jsem se dostal do situace, ve které už nebylo možné dál utíkat a musel jsem oči otevřít. Toto uvědomění pro mě znamenalo do značné míry cestu pomyslným očistcem po mnohaleté cestě peklem poté, kdy jsem ve prospěch jednostrannosti vlastního žití „zaprodal“ a popřel svou duši.

Ten zlomový okamžik nastal v roce 2013 a od té doby se můj život změnil k nepoznání. Vše, co jsem do té doby přehlížel nebo nechtěl vidět a utíkal před tím, tedy otázky co je vlastně smyslem mého života, kdo jsem a co tady dělám a proč žiji naprosto jiným a prázdným způsobem života, se najednou vyjevily v celé své nahotě a síle a já jsem začal hledat odpovědi a cestu z hlubiny zpět na povrch. Nicméně jsem na to nebyl sám. Najednou se začali objevovat průvodci, kteří mi pomohli nalézt cestu zpět k sobě a ke smyslu života, ať už to byly koučové, psychologové, autoři nejrůznějších knih, tak především analytická psychologie Carla Gustava Junga. Díky cestě do hlubiny k sobě samému jsem potkal svou životní partnerku a nyní manželku, která mi byla a je tou hlavní oporou na cestě zpět z hlubiny na povrch a nyní na cestě v dalších životních poutích.

Dnes mohu říct, že po dlouhých cestách bloudění a hledání svého „domova“, stejně jako Odysseus dlouze putoval a hledal cestu domů, jsem i já našel svůj domov, či místo na světě. A přestože jsem stále na cestě a ještě na ní dlouho budu, nemám už pocit marného bloudění odnikud nikam v mlhách a temnotách hlubiny, ale naopak vidím a cítím světlo svého vnitřního smyslu, které mne vede. I když stále čas od času ztrácím směr a jdu oklikami. Ty okliky jsou ale již smysluplné a s otevřeným hledím mi poskytují tolik potřebné poučení a pochopení. Krůček po krůčku.

Dnes jsem podruhé ženatý. Mám krásnou dceru z prvního manželství a syna z manželství druhého. Od roku 2016 jsem v psychoterapeutickém výcviku Analytické psychologie, který jsem v roce 2022 úspěšně dokončil. V témže roce jsem byl přijat do nástavbového terapeutické výcviku v párové terapii u Pavla Rataje a Honzy Vojtka. Zároveň mám za sebou několik kurzů v oblasti koučování a spolu s manželkou vedeme Centrum Be Balanced, jehož posláním je poskytovat pomoc těm, kterým na cestě životem pomyslně spadl řetěz, stejně jako mně před lety. Ať už se jedná o fyzickou nebo duševní stránku, nebo, což je poslední dobou více než typické, o stránky obě.

V současné době se věnuji především práci se svými klienty, kteří se mnou přicházejí řešit konkrétní problémy v pracovní nebo osobní sféře. Ovšem mnohem častěji s klienty hledáme odpovědi na mnohem komplexnější otázky smyslu života a další životní cesty ve chvílích, kdy se v jejich životech objeví zásadní potíže či krize. V bezpečném a empatickém prostředí hledáme smysl, příčiny a východiska těchto zásadních životních situací.

Vedle práce s klienty se stále věnuji, jako nezávislý konzultant, manažerským a provozním záležitostem, pro jejichž řešení jsem nasbíral spoustu zkušeností v bance.

Specializační výcvik integrativní párové terapie a partnerského poradenství.

od 2023

Výcvik vychází z integrativního přístupu k aktuálním principům různorodých pojetí párové psychoterapie, které propojují dohromady efektivní prvky gestalt, hlubinně-dynamicky orientovaných a systémových přístupů, KBT, schématerapie, transakční analýzy, práci zaměřenou na práci s tělem a emocemi, a to vše se zaměřením na jedinečnost partnerů a jejich vztahu, a na celostní pojetí.

Kazuisticko-supervizní skupina párové terapie, Pavel Rataj, Honza Vojtko

2022-2023

Psychoterapeutický výcvik

Česká společnost pro analytickou psychoterapii : 2016 - 2022

Dynamický, hlubinný směr analytické psychoterapie, založené Carlem Gustavem Jungem. 400 hodin sebezkušenosti.

The Inner Game Practitioner

Koučinkcentrum s.r.o. : 2016 - 2017

Komplexní program koučovacího směru Inner Game, který byl založen Timothy Gallweyem

Dlouhodobý kurz Teorie typů

Meagnosis -Mgr. Šárka Miková : 2014 - 2016

Unikátní kurz odhalující odlišné formy přijímání a zpracování informací se zaměřením na problémy v komunikaci v týmech, pochopení jejich příčin a možnostech jejich odstranění. Velmi efektivní nástroj pro odstranění neefektivností v týmové, ale i partnerské komunikaci. Mimo jiné je tato metoda velmi účinná při práci se stresem a jeho negativními důsledky. Základem je práce C.G.Junga o teorii typů.

Association of Chartered Certified Accountants

2005 - 2010

Mezinárodně uznávaný titul v oblasti finance a účetnictví. Od roku 2015 status “Fellow”

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta financí a účetnictví : 1999 - 2005

Gymnázium Kroměříž

1995 -1999